Diskuze

Z nejnovějších zjištění institutu pro zkoumání společenského vývoje vyplývá, že téměř ve 100% nedorozumění, hádek a následně i násilí je prvotní příčinou diskuze.

„Než abychom se neustále dohadovali, což nám všem ubírá nesmírné množství energie, je lepší nediskutovat.” říká expert na mezilidskou komunikaci Václav Baláš.

Veřejnou debatu, zdá se, ovládlo jediné téma: má vůbec smysl o něčem diskutovat? Zastánci diskuze předkládají desítky argumentů, proč je mezilidská diskuze důležitá a nutná. Odpůrci diskuze mlčí. Na aktuální nastavení ve společnosti se adaptuje také politická scéna a v nejnovějším průzkumu volebních preferencí vede strana Ivana Grosse Nediskutujeme!.

„Dobrý den pane Grossi, jaká je Vaše představa o komunikaci s veřejností, pokud vyhrajete volby?”

„O tom nehodlám diskutovat.”

„Ano, to je skutečně pozoruhodný vývoj situace. Myslím, že většina lidí je už tak unavená z nekonečného množství názorů, komentářů a obecně nikdy nekončícího proudu informací, že se rozhodla zavřít oči, ucpat si uši a prostě neřešit nic.” míní Baláš.

Programovém prohlášení strany Nediskutujeme!: Jediným úkolem, smyslem a řešením každého problému je přestat o něm diskutovat. S okamžitou platností zakážeme jakoukoliv diskuzi se základní trestní sazbou jeden rok odnětí svobody, při recidivě až doživotní vězení.

„Z odezvy občanu, která je naprosto tichá a skutečně bez diskuze, to vypadá, že protestní strana Nediskutujeme! brnkla na tu správnou strunu a existuje tu reálná šance, že se dostane do parlamentu. Neumím si přestavit, jak zde bude fungovat a bude úsměvné ji pozorovat, například při nějaké televizní debatě.” doplnil opět Baláš.

Milan Kalous, ředitel společnosti pro předvolební průzkumy: „Bohužel nejsme vůbec schopni vyhodnotit jakékoli předpovědi, protože naprostá většina našich respondentů nám odmítla sdělit, koho budou volit. Jejich obvyklá odpověď byla: bez diskuze!.”

„Já pevně věřím, že je to od občanů jen jakási recese, protože přece všichni chápeme nutnost mezilidské komunikace. Bez diskuze nebude žádný pokrok a rozhodně se tím žádný problém nevyřeší.” odpověděl na dotaz redaktorky rektor univerzity.

„Vyhráli jste volby s naprosto bezprecedentním výsledkem, jaké budou Vaše první kroky ve vládě pane Grossi?”

„Bez diskuze!”

Pravidelné vládní oznámení. Vláda s občany ani mezi sebou nehodlá o ničem diskutovat. S okamžitou platností se zakazuje jakákoliv diskuze. Pokud se občan stane svědkem diskuze, je povinen ji neprodleně ohlásit. Pokus o diskuzi s větším počtem lidí než dva, bude kvalifikován jako teroristický čin a hrozí za něj trest smrti. Dále se zakazuje podněcování k diskuzi, veřejné i soukromé vyjadřování názorů, uchovávání názorů písemnou i digitální formou. Každý občan se na vyzvání dostaví k testu poklidnosti. Na zkoušku bude vystaven diskuzi a pokud neuspěje, bude zbaven svéprávnosti.

K trestu odnětí svobody na jeden rok se odsuzuje reportérka za porušení zákona o diskuzi ve fázi pokusu.

S přáním míru a klidu Vaše strana Nediskutujeme!