Oslava vzdělání

Měním podtitulek stránky z Kritika konzumu, hédonismu a iracionality na Oslava vzdělání, kritika konzumu, hédonismu a iracionality. Chci víc famfárovat chytré lidí než upozorňovat na blby.

Edit: Starý titulek ještě na doméně iracio.cz