Matematická koncepce

„Matematická koncepce společnosti je nepřekročitelná. Abyste mohl pořádat závody v běhu, potřebujete povolení A1, A2, A3, B17, G54 a TR25, přičemž vzorec pro kladné posouzení je součin dílčích povolení, tedy A1 x A2 x A3 x B17 x G54 x TR25. Nezískání povolení jakéhokoliv z výše uvedených, se rozumí v rovnici nula a součin je tudíž také nula, zamítá se.“

„Promiňte, ale problém je v tom, že abych dostal povolení A1 musím mít již povolení A2, A3, B17, G54 i TR25. Každé z povoleních je možné získat jen v případě, že už máte všechna jiná povolení. Je to zacyklené.“

„Rovnice je rovnice, další případ.“

„Prosím o povolení pro stavbu domu. Zde mám všechny potřebné dokumenty včetně doložení původu všech materiálů.“

„Tak ukažte. Hm, hm, ano, ano, ano, souhlasí, v pořádku, vypadá to dobře. Ale pozor, zde vám chybí zdroj vody pro míchání malty. K tomu potřebujete souhlas majitele vodního zdroje.“

„Mám vlastní studnu.“

„Pane, voda je obecný statek, je nás všech. Potřebujete souhlas všech lidí na světě. Mohu vám pomoct tím, že vám za sebe uděluji písemně souhlas pro odčerpání nezbytného množství vody. Ve vašem případě se jedná o 18 kubíků. Tak prosím, zde to máte. Další prosím.“

„Dobrý den, zde mám veškerou dokumentaci a povolení všech úřadů včetně podpisů všech lidí na světe, abychom mohli počít dítě. Chybí už jen Váš podpis a souhlas.“

„Zamítá se, lidí je na světě dost.“

„Další prosím.“

„Dobrý den, mám zde stížnost na pana Duka, který jako jediný nesouhlasí s prodloužením provozu továrny na výrobu kyslíku. Pokud továrně neprodloužíme životnost, za dva roky se všichni lidé na Zemi udusí.“

„Stížnost musí být vyhotovena na formuláři ST602, který řeší životnost technologií. Vy mi předáváte dokument ST603, který se vztahuje k využívání zdrojů. Zamítá se.“

„Další prosím.“

„Dobrý den, prosím o kladné vyřízení povolení k neutralizaci asteroidu, který zasáhne Zemi příští týden.“

„Výborně, vše máte v pořádku, vyhovuje se. Ode dneška za třicet dní smíte asteroid neutralizovat.“

„Další prosím.“

„Zdravíčko, formulář se žádostí o nové vložky do bot.“

„Vyhovuje se. Další prosím.“

„Dobrý den, žádost o výměnu žárovky.“

„Vyhovuje se. Třetí v řadě!  Zdá se, že se nám úspěšnost žádostí začíná zlepšovat. Další prosím.“

„Dobrý den, brambory jsou připravené ke sklizni, stejně jako papíry.“

„Člověče, jak se to vyjadřujete! Vyprošuji si úctu k byrokracii. Bez ní by se náš systém a blahobyt z něj plynoucí zhroutil. Nicméně vyhovuje se. A už máme poměr 5:4! Další prosím.“

„Dobré odpoledne!“

„Ale ale ale, no koho to nevidím. Starý známý pan Frank. Myslíte, že dnes už to vyjde?“

„Pevně v to doufám! Předávám Vám necelých sedm milionů případů, což je přesně o dva více, než stanovuje limit, ve kterých dokazujeme, že Matematická koncepce není dostatečně sofistikovaný systém, aby lidem sloužil. Dokládáme, že zcela jednoznačně vede ke zkáze. Vše je patřičně kontrasignováno, ověřeno, odsouhlaseno a všichni lidé včetně Vás s tím souhlasí. Věřím, že dnes po 46 letech konečně změníme budoucnost.“

„Tak se na to podíváme. Začneme jako vždy od začátku. Případ první, ano souhlasí, případ druhý taktéž, tři, čtyři, pět…“

„Prosím přijďte zítra v poledne, moje pracovní doba končí.“

„Herdek chlape, copak nechápete, že za pár dní je po nás?“

„Chápu pane Franku, já s Vámi souhlasím. Rozčilujete se však zbytečně jako vždy. Známe se 50 let a jste stále stejně netrpělivý. Uvidíme se zítra.“

„Dobré poledne Franku, trochu jsem s tím Vaším případem pohnul přes noc. Doufám, že to zůstane mezi námi. Po pravdě stále nechápu, že jsem byl schopen dopustit se podvodu, ale měl jsem jakési neodbytné nutkání Vaši žádost vyřídit. V případě 6 589 426 chybí kolek a v dokumentu o sloučeninách, které vznikají při spalování uhlí, chybí mocnitel nad jmenovatelem ve třetí závorce v pátém sloupci databáze SQL. Jinak je vše v pořádku, což znamená, že Vaší žádosti bylo vyhověno!“

„Sláva, to je úžasné! Děkuji! Můžeme tedy změnit předpis a nahradit Matematickou koncepci, koncepcí Zdravého selského rozumu, Vysokou školou života, pocity a Božím řádem věcí!“

„Je to tak, dejme se do práce. Nejprve trestní právo. Trestem již není odepření výdeje formulářů a tužky, ale krácení života dle rozhodnutí lidové rady. Dobrá, hotovo. Dále se mění právo i zpětně za posledních 50 let, čili za minulá špatná rozhodnutí je člověk souzen taktéž lidovým soudem. Pak tu máme bod tři, kdy jsou souzeni zastánci matematické koncepce v čele se mnou. Výborně, formuláře jsou bezvadně vyplněné. Vyplývá z nich Boží trest pro mě, budu upálen. Tak moment! Toto navrhované opatření je z 15.dubna roku 2037. Dnes je 13. dubna 2087. A promiňte, naštěstí není starší než padesát let. Omlouvám se, někdy z té práce ztrácím pojem o čase. Vše je v pořádku, můžete mě upálit.“